Học thổi sáo

Học thổi sáo có khó không?

Học thổi sáo, tiêu có khó không? Học thổi sáo đơn giản là tập cách thổi sáo kêu (ra tiếng), biết cách bấm các nốt nhạc trên sáo, xem cảm âm (các nốt nhạc của bài hát nào đó) để tập luyện. Đến đây thì chúng ta có thể nói …

Xem thêm