Cảm âm sáo trúc We don't talk anymore full lời

Trong bài viết mình sẽ chia sẻ đến các bạn các bản cảm âm hay cho các bạn cùng nhau tham khảo , là một trong những bài nhạc được viết lời Việt , lời Tiếng Hoa rất hay và được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Các bạn cùng nhau thưởng thức nhé, NẾU HAY HÃY BẤM NÚT CHIA SẺ GIÚP MÌNH NHÉ!
Sau đây là bản cảm âm chuẩn cho các bạn:

Cảm âm sáo trúc We don’t talk anymore full lời
La1 –la1 –la1-son1-fa1-re1
We don’t talk anymore
La1-la1-la1-son1-fa1-mi1
We don’t talk anymore
La1 –la1 –la1-son1-fa1-re1.
Like we used to do
Re1-mi1-fa1-do2-la1
We don’t love anymore
La1 –la1 –la1-son1-fa1-re1.
What was all of it for?
La1-la1-la1-son1-fa1-mi1.
Oh, we don’t talk anymore
La1 –la1 –la1-son1-fa1-re1./
Like we used to do…
Re1-mi1-fa1-do2-la1.
I just heard you found the one you’ve been looking
Si1-la1-son1-fa1-son1-son1-la1-re1
You’ve been looking for
Son1-son1-son1-do2-la1
I wish I would have known that wasn’t me
Son1-son1-son1-la1-son1-fa1-re1-fa1-son1
Cause even after all this time I still wonder
Si1-la1-son1-fa1-son1-son1-la1-re1.
Why I can’t move on
Son1-son1-son1-do1-la1
Just the way you did so easily
Son1-son1-son1-la1-son1-fa1-re1-fa1-son1.
Don’t wanna know
Do2-re2-mi2-fa2
What kind of dress you’re wearing tonight
Re2-mi2-fa2-mi2-re2-do2-son2
If he’s holding onto you so tight
Do2-do2-son2-fa2-mi2-la2
The way I did before
La2-son2-fa2-re2-do2
I overdosed
Do2-re2-mi2-fa2
Should’ve known your love was a game
Re2-mi2-fa2-mi2-re2-do2-son2.
Now I can’t get you out of my brain
Do2-do2-son2-fa2-mi2-la2.
Oh, it’s such a shame
La2-son2-fa2-re2-do2.
dk
We don’t talk anymore
La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2
We don’t talk anymore
La2-la2-la2-son2-fa2-mi2
We don’t talk anymore
La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2.
Like we used to do
Re2-mi2-fa2-do3-la2
We don’t love anymore
La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2.
What was all of it for?
La2-la2-la2-son1-fa2-mi2.
Oh, we don’t talk anymore
La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2./
Like we used to do…
Re2-mi2-fa2-do3-la2.

[Selena Gomez:]
I just heard you found the one you’ve been looking
Si1-la1-son1-fa1-son1-son1-la1-re1
You’ve been looking for
Son1-son1-son1-do2-la1
I wish I would have known that wasn’t me
Son1-son1-son1-la1-son1-fa1-re1-fa1-son1
Every now and then I think you
Si1-la1-fa1-re2-re2-do2-do2
Might want me to come show up at your door
La1-la1-son1-fa1-son1-son1-son1-do2-la1
But I’m just too afraid that I’ll be wrong
Son1-son1-son1-la1-son1-fa1-re1-fa1-son1.
Don’t wanna know
Do2-re2-mi2-fa2
What kind of dress you’re wearing tonight
Re2-mi2-fa2-mi2-re2-do2-son2
If he’s holding onto you so tight
Do2-do2-son2-fa2-mi2-la2
The way I did before
La2-son2-fa2-re2-do2
I overdosed
Do2-re2-mi2-fa2
Should’ve known your love was a game
Re2-mi2-fa2-mi2-re2-do2-son2.
Now I can’t get you out of my brain
Do2-do2-son2-fa2-mi2-la2.
Oh, it’s such a shame
La2-son2-fa2-re2-do2
We don’t talk anymore
La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2
We don’t talk anymore
La2-la2-la2-son2-fa2-mi2
We don’t talk anymore
La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2.
Like we used to do
Re2-mi2-fa2-do3-la2
We don’t love anymore
La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2.
What was all of it for?
La2-la2-la2-son1-fa2-mi2.
Oh, we don’t talk anymore
La2 –la2 –la2-son2-fa2-re2./
Like we used to do…
Re2-mi2-fa2-do3-la2.