Cảm âm Vung roi quất ngựa

Trong bài viết mình sẽ chia sẻ đến các bạn các bản cảm âm hay cho các bạn cùng nhau tham khảo , là một trong những bài nhạc được viết lời Việt , lời Tiếng Hoa rất hay và được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Các bạn cùng nhau thưởng thức nhé, NẾU HAY HÃY BẤM NÚT CHIA SẺ GIÚP MÌNH NHÉ!
Sau đây là bản cảm âm chuẩn cho các bạn:

Cảm âm vung roi quất ngựa

Nguồn: Khải thiếu Gia – Cảm Âm Sáo Trúc Vũ Gia
Do3……….’………xib2………’………….
(re3 do3 xib2 fa2 xi2 fa2)x4
chạy ngón
sib2 do3 sib2 sol2 fa2 sol2 fa2 re2 do2 re2 do2 sib sol fa sol sib fa fa fa fa fa

vào bài
fa2 fa2 re2 sib2 sib2 sol2 fa2 sib2 sol2 re2 fa2
fa2 fa2 sib2 sol2 sib2 sol2 fa2 re2 fa2 fa2 sol2 sib
fa2 sol2 fa2 re2 do2 re2 re2 do2 sib2 sol fa sol la do2 re2 fa2 do2 re2 re2 do2
fa2 sol2 sol2 fa2 re2 do2 re2 re2 do2 sib sol sib do2 re2 do2 sib sol sib fa

đoạn vuốt
sib2 vuốt xuống fa fa sol fa sol sib
sib2 vuốt xuống do2 do2 re2 do2 sib do2

fa2 fa2 fa2 fa2 fa2 sib sol sol fa sol fa sol fa sol sib
fa2 fa2 fa2 fa2 fa2 sib sol sol fa sol fa sol fa sol sib

fa2 fa2 re2 sib2 sib2 sol2 fa2 sib2 sol2 re2 fa2
fa2 fa2 sib2 sol2 sib2 sol2 fa2 re2 fa2 fa2 sol2 sib
fa2 sol2 fa2 re2 do2 re2 re2 do2 sib2 sol fa sol la do2 re2 fa2 do2 re2 re2 do2
fa2 sol2 sol2 fa2 re2 do2 re2 re2 do2 sib sol sib do2 re2 do2 sib sol sib fa

 
fa2 sol2 sib2… sol2 fa2 re2
do2 re2 sol2 fa2 re2-fa2 sib
 
do2 sib2 fa2 sib2 fa2 sib2 fa2 sib2 sol2 sol2 fa2 sib2 sol2 fa2 re2
re2 do2 re fa sib do2 sol2-fa2
 
đoạn chậm
fa2 sib2 sol2 fa2 re2 fa2 do2-re2
fa2 sib2 sol2 fa2 re2 fa2 sib-fa2
fa2 sib2 sol2 fa2 re2 fa2 re2 do2 sib sol re2 do2 sib sol fa
 
fa2 sib2 sol2 fa2 re2 fa2 do2-re2
fa2 sib2 sol2 fa2 re2 fa2 sib-fa2
fa2 sol2 fa2 re2 do2, fa2 do2 sib sol sib do2 re2 do2 sib sol fa
 
fa2 sol2 sib2 sol2 fa2 sib2 sol2 fa2 re2 fa2
re2 re2 sib2 sol2 sib2 sol2 fa2 sol sib sol fa re2 do2
fa2 re2 sib2, sib2 sol2 fa2 sol sol2 re2 do2 sib
fa2 sol2 fa2 re2 do2 re2 do2 sib sol sib do2 re2 do2 sib sol fa
 
kép
fa2 re2 re2 fa2 sib2 sol2 fa2 do2 do2 do2 do2, sib do2
re2-fa2 re2 re2 fa2 sib2 sol2 fa2 re2 fa2 sib sib sib sib, sol sib
fa2 re2 re2 fa2 sib2 sol2 fa2 do2re2 re2 do2 sib sol sib do2 re2 do2 sib sol fa
 
đơn
fa2 sol2 sib2 sol2-do3 re3 do3 sol2 fa2
re2 re2 sib2 sol2 sib2 sol2 fa2 sol sib sol fa re2 do2
fa2 re2 sib2, sib2 sol2 fa2 sol sol2 re2 do2 sib
fa2 sol2 fa2 re2 do2, fa2 do2 sib sol sib do2 re2 do2 sib sol fa
fa2 sol2 fa2 re2 do2 fa2 do2 sib
re2 fa2 sol2 sib2 do3 re3 sol2
 
nhanh
fa2 fa2 re2 sib2 sib2 sol2 fa2 sib2 sol2 re2 fa2
fa2 fa2 sib2 sol2 sib2 sol2 fa2 re2 fa2 fa2 sol2 sib
fa2 sol2 fa2 re2 do2 re2 re2 do2 sib2 sol fa sol la do2 re2 fa2 do2 re2 re2 do2
fa2 sol2 sol2 fa2 re2 do2 re2 re2 do2 sib sol sib do2 re2 do2 sib sol sib fa

fa2 sol2 sib2… sol2 fa2 re2
do2 re2 sol2 fa2 re2-fa2 sib
 
do2 sib2 fa2 sib2 fa2 sib2 fa2 sib2 sol2 sol2 fa2 sib2 sol2 fa2 re2
 
do2 re2 do2 re2 fa2 fa2 sib sib sib

Cảm âm Vung roi quất ngựa, bản cảm âm sáo trúc hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn