Cảm Âm Thêm Bao Nhiêu Lâu

Trong bài viết mình sẽ chia sẻ đến các bạn các bản cảm âm hay cho các bạn cùng nhau tham khảo , là một trong những bài nhạc được viết lời Việt , lời Tiếng Hoa rất hay và được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Các bạn cùng nhau thưởng thức nhé, NẾU HAY HÃY BẤM NÚT CHIA SẺ GIÚP MÌNH NHÉ!
Sau đây là bản cảm âm chuẩn cho các bạn:

Cảm Âm Thêm Bao Nhiêu Lâu

R2 D2 SIB, SIB SIB F2 D2

SIB D2 R2 D2 R2, R2 D2 R2, SIB L SIB, D2

R2 D2 SIB, SIB SIB F2 D2

SIB D2 R2 D2 R2, R2 D2 R2, SIB L SIB, F R2 D2

F S SIB SIB F S SIB SIB

F S SIB SIB F F D2 D2

F S SIB SIB F S SIB SIB

F S SIB SIB F F D2 D2

DK:

F2 R2 F2 R2 D2 SIB F F

F F2 R2 F2 R2 D2

F F2 R2 F2 R2 D2 SIB F F

F F2 R2 F2 R2 D2 SIB

SIB SIB D2 D2 SIB F2 F2 F2 F2, F2 F2

F2 F2 SIB2 D3 D3 D3 F2 F2

F2 D3-R3 D3 SIB2 F2 F2 F2 D3-R3 D3 SIB2

F2 S2 SIB2 SIB2 D3 D3, SIB2 L2 SIB2 SIB2CUỐI BÀI:

SIB SIB L SIB F2 F2

F2 F2 R2 D2 SIB D2 R2 D2

SIB SIB F SIB F2 F2

F2 F2 R2 D2 SIB D2 R2 D2 SIB

SIB SIB F SIB F2 F2

F2 F2 R2 D2 SIB D2 R2 D2

SIB SIB F SIB F2 F2

F2 F2 R2 D2 SIB D2 R2 D2 SIB

SIB SIB L SIB F2 F2

F2 F2 R2 D2 SIB D2 R2 D2

SIB SIB F SIB F2 F2

F2 F2 R2 D2 SIB D2 R2 D2 SIB

SIB SIB F SIB F2 F2

F2 F2 R2 D2 SIB D2 R2 D2

SIB SIB F SIB F2 F2

F2 F2 R2 D2 SIB D2 R2 D2 SIB

Cảm Âm Thêm Bao Nhiêu Lâu, bản cảm âm sáo trúc hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn


Xem Gì

Cảm Âm Đến Sau Một Người

Cảm Âm Đến Sau Một Người, bản cảm âm sáo trúc hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn