Cảm Âm Symphony – Clean Bandit

Trong bài viết mình sẽ chia sẻ đến các bạn các bản cảm âm hay cho các bạn cùng nhau tham khảo , là một trong những bài nhạc được viết lời Việt , lời Tiếng Hoa rất hay và được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Các bạn cùng nhau thưởng thức nhé, NẾU HAY HÃY BẤM NÚT CHIA SẺ GIÚP MÌNH NHÉ!
Sau đây là bản cảm âm chuẩn cho các bạn:

Cảm Âm Symphony – Clean Bandit

Nguồn: Khải thiếu Gia – Cảm Âm Sáo Trúc Vũ Gia
I’ve been hearing symphonies
la la la la sol fa fa
Before all I heard was silence
sol sol sol la sol fa re
A rhapsody for you and me
la la la la sol fa fa
And every melody is timeless
re fa sol sol la sol fa re
Life was stringing me along
do2 la la sib la fa fa la
Then you came and you cut me loose
re fa sol sol la sol fa re
Was solo singing on my own
la sib la sib la fa fa re
Now I can’t find the key without you
re fa sol sol la sol fa re
And now your song is on repeat
fa fa la re2 do2 re2 do2 re2 do2 la
And I’m dancin’ on to your heartbeat
sol la sol la do2 mi mi fa mi re
And when you’re gone, I feel incomplete
fa fa la re2 do2 re2 do2 re2 do2 la
So if you want the truth
sol la sol la do2 mi
I just wanna be part of your symphony
fa sol la do2 la do2 re2 fa2 sol2 sol2 fa2
Will you hold me tight and not let go?
re2 mi2 fa2 la2 mi2 la do2-re2 mi2 re2
Symphony
sol2 sol2 fa2
Like a love song on the radio
re2 mi2 fa2 la2 mi2 la do2-re2 mi2 re2

Will you hold me tight and not let go?
re2 mi2 fa2 la2 mi2 la do2-re2 mi2 re2
I’m sorry if it’s all too much
la la la la sol fa fa
Every day you’re here, I’m healing
sol sol sol la sol fa re
And I was runnin’ out of luck
do la la la sib la fa fa
I never thought I’d find this feeling
re fa sol sol la sol fa re
‘Cause I’ve been hearing symphonies
do2 la la sib la fa fa sol la
Before all I heard was silence
sol sol sol fa sol la sol fa re
A rhapsody for you and me
la sib la sib la fa fa re
(A rhapsody for you and me)
And every melody is timeless
re-fa sol sol fa sol la sol fa re
And now your song is on repeat
fa fa la re2 do2 re2 do2 la
And I’m dancin’ on to your heartbeat
sol la sol la do2 mi mi fa mi re
And when you’re gone, I feel incomplete
fa fa la re2 do2 re2  do2 la
So if you want the truth
sol la sol la do2 mi
I just wanna be part of your symphony
fa sol la do2 la do2 re2 fa2 sol2 sol2 fa2
Will you hold me tight and not let go?
re2-mi2 fa2 la2 mi2 la do2 re2 mi2 re2
Symphony
sol2-sol2 fa2 sol2-la2
Like a love song on the radio
re2-mi2 fa2 la2 mi2 la do2 re2 mi2 re2
Will you hold me tight and not let go?
re2-mi2 fa2 la2 mi2 la do2 re2 mi2 re2
Ah, ah, ah, ah, ah, ah
fa fa fa do2 la sol
Ah ah, ah
fa fa fa
Ah, ah, ah, ah, ah, ah
fa fa fa do2 la sol
Ah ah, ah
fa fa fa
And now your song is on repeat
fa fa la re2 do2 re2 do2 la
And I’m dancin’ on to your heartbeat
sol la sol la do2 mi mi fa mi re
And when you’re gone, I feel incomplete
fa fa la re2 do2 re2 do2 la
So if you want the truth
sol la sol la do2 mi mi fa mi re
(Oh, oh, oh)
I just wanna be part of your symphony
fa sol la do2 la do2 re2 fa2 sol2 sol2 fa2
Will you hold me tight and not let go?
re2-mi2 fa2 la2 mi2 la do2 re2-mi2 re2
Symphony
sol2 sol2 fa2 la2
Like a love song on the radio
re2-mi2 fa2 la2 mi2 la do2 re2-mi2 re2
Symphony
sol2 sol2 fa2
Will you hold me tight and not let go?
re2-mi2 fa2 la2 mi2 la do2 re2-mi2 re2
Symphony
sol2 sol2 fa2
Like a love song on the radio
re2-mi2 fa2 la2 mi2 la do2 re2-mi2 re2
Will you hold me tight and not let go?
re2-mi2 fa2 la2 mi2 la do2 re2-mi2 re2

Cảm Âm Symphony – Clean Bandit, bản cảm âm sáo trúc hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn


Xem Gì

Cảm Âm Canon in d

Cảm Âm Canon in d, bản cảm âm sáo trúc hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn