Cảm âm Perfect

Trong bài viết mình sẽ chia sẻ đến các bạn các bản cảm âm hay cho các bạn cùng nhau tham khảo , là một trong những bài nhạc được viết lời Việt , lời Tiếng Hoa rất hay và được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Các bạn cùng nhau thưởng thức nhé, NẾU HAY HÃY BẤM NÚT CHIA SẺ GIÚP MÌNH NHÉ!
Sau đây là bản cảm âm chuẩn cho các bạn:

Cảm âm Perfect

do re fa fa la sol fa la
sol la la la sol fa fa fa sol la sol
la sol fa la do2 la sol fa fa fa
fa sol la si si la sol sol fa
fa sol la sol
do2 do2 do2 re2 la sol la la la
la sol fa la la la
la sol fa si la sol fa do la la sol

la sol fa la la la
la sol fa la la la
la sol fa si la sol fa do sol fa sol la do2 la sol la sol fa

fa2 mi2 re2 mi2 la
do2 si la sol fa
fa2 mi2 re2 fa la do2 do2 do2 do2 re2
la sol fa, la do2 fa2 mi2 re2 mi2 la

fa sol la do2 si la si la, sol si la, fa sol la sol, sol fa mi fa

fa sol la
la sol fa
fa sol la si si la
sol sol fa fa sol la
sol la do2 re2 do2 la do2 la sol fa
fa la do2 do2 la la sol sol fa
fa sol la si
si do2 la la sol fa
fa sol sol
do2 do2 do2 re2 la sol
la la la la sol fa
si la sol fa do
la si la sol

Cảm âm Perfect, bản cảm âm sáo trúc hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn


Xem Gì

Cảm âm Tít và mít

Cảm âm Tít và mít , bản cảm âm sáo trúc hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn