Cảm Âm Heal the world -Michael Jackson

Trong bài viết mình sẽ chia sẻ đến các bạn các bản cảm âm hay cho các bạn cùng nhau tham khảo , là một trong những bài nhạc được viết lời Việt , lời Tiếng Hoa rất hay và được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Các bạn cùng nhau thưởng thức nhé, NẾU HAY HÃY BẤM NÚT CHIA SẺ GIÚP MÌNH NHÉ!
Sau đây là bản cảm âm chuẩn cho các bạn:

Cảm Âm Heal the world -Michael Jackson
Đồ rê fa, đồ fa sol,fa sol la si đô2 la sol
đồ rê fa, đồ fa sol si la sol rế2 đô2

Đồ rê fa, đồ fa sol,fa sol la si đô2 la sol
đồ rê fa, đồ fa sol si la sol rế2 đô2
Fa….rê2 fa2 mi2 đồ2, đô2 rế2 đố2 rế2 fa sol la đô2
sol la la sol sol, rê đồ rê đồ đồ.
đồ rê fa, la la la la sib si
sol đô2 đô2 đô2 đô2 sib si đô2 si la si la
…la..đô….
Rề2 fá2 mi2 đồ2, đô2 rê2 đô2 rế2 fa sol la đô2
sol la la sol sol, la sib la sol fa.

Cảm Âm Heal the world -Michael Jackson, bản cảm âm sáo trúc hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn


Xem Gì

Cảm Âm Canon in d

Cảm Âm Canon in d, bản cảm âm sáo trúc hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn