Cảm âm Dâng Hoa – Bích Hồng – Nhạc Phật

Trong bài viết mình sẽ chia sẻ đến các bạn các bản cảm âm hay cho các bạn cùng nhau tham khảo , là một trong những bài nhạc được viết lời Việt , lời Tiếng Hoa rất hay và được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Các bạn cùng nhau thưởng thức nhé, NẾU HAY HÃY BẤM NÚT CHIA SẺ GIÚP MÌNH NHÉ!
Sau đây là bản cảm âm chuẩn cho các bạn:

DÂNG HOA
trích thuong.143

(nhạc lễ dâng hoa Phật giáo)

Khói hương xông thấu mấy tầng xanh
F R, Đ R Đ s l
Rốt ráo tâm con, bổn nguyện lành
Đ Đ l s, r f đ r
Trên khói hương này xin Phật ngự
r f, r đ, r đ là
Chứng minh đệ tử, tấm lòng thành
m m là đ, m r đ r

Kính lạy Phật, tư bi cứu thế
l s r, r f s l
Đem đạo lành, phổ tế chúng sanh
s f r, là l l s
Trần gian biết nẻo tu hành
r f, s đ, r đ là
Nhờ đèn trí tuệ, quang minh soi đường
đ đ r là, m m r đ là

Kính lạy Pháp, là phương giải thoát
l r l, f s f Đ
Vết chân truyền, y bát từ xưa
Đ l s, R F Đ R
Pháp tu chứng đắc kịp giờ
R Đ, Đ R l s
Độ người qua đến bến bờ bến kia
r r f s l, l r, f l s

Kính lạy Tăng, nghiêm trì giới luật
s r f, r đ, r là
Hạnh tăng vô nhất vật thanh bần
là đ, m f, là m r
Tự mình giác ngộ lý chân
l đ, r là, f s f
Giúp người giác ngộ chuyên cần công tu
r đ, r đ là, đ r là, m s r

để thổi chắc phải nâng hoặc giảm tông một chút!

Cảm âm sáo trúc Dâng Hoa – Bích Hồng – Nhạc Phật, bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn