Cảm âm Dance Monkey | Bản Nhạc Titok hay

Trong bài viết mình sẽ chia sẻ đến các bạn các bản cảm âm hay cho các bạn cùng nhau tham khảo , là một trong những bài nhạc được viết lời Việt , lời Tiếng Hoa rất hay và được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Các bạn cùng nhau thưởng thức nhé, NẾU HAY HÃY BẤM NÚT CHIA SẺ GIÚP MÌNH NHÉ!
Sau đây là bản cảm âm chuẩn cho các bạn:

Cảm âm Dance Monkey | Bản Nhạc Titok hay

Cảm âm trên tone C (Tone Đô ) dựa trên beat Gốc
They say, “Oh my God, I see the way you shine
Sol fa, sol fa sol, sol fa sol sib la
Take your hands, my dear, and place them both in mine”
Sib sib la, sol la, sol fa sol fa sol sib la
You know you stopped me dead while I was passing by
Fa sol fa sol fa sol fa sol fa sol fa sol sib la
And now I beg to see you dance just one more time
Fa sib sib la sol la fa sol fa sol sib la
Ooh, I see you, see you, see you every time
Re2, Do2 sib la, sib la, sib la la sol
And oh my, I, I like your style
Fa sib sib, la, sol sol sol sib
You, you make me, make me, make me wanna cry
Do2, sib la sol, la sol, la sol sol sol sib
And now I beg to see you dance just one more time
Sol sib sib la sol la sol la fa sol sib la
So they say
Sol sol sib
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh
SIb sib la, sib sib la, sol sol sol, sib la sol
I’ve never seen anybody do the things you do before
Sol sib sib la la sol la sol la sol la sol sib la sol-sib
They say
sol sol
Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
Sib sib sib la, la la la, sol sol sol, sib la sol
And when you’re done, I’ll make you do it all again
Sol sib sib la, sol la sol la sol sib la sol-sib
I said, “Oh my God, I see you walking by
Sol fa, “sol fa sol, fa sol fa sol sib la
Take my hands, my dear, and look me in my eyes”
Sib sib la, sol la, fa sol fa sol sib la ”
Just like a monkey, I’ve been dancin’ my whole life
Fa sol fa sol fa, sol fa sol fa sol fa sol sib la
But you just beg to see me dance just one more time
Fa sib sib la sol la fa sol fa sol sib la
Ooh, I see you, see you, see you every time
Re2, Do2 sib la, sib la, sib la la sol
And oh my, I, I like your style
Fa sib sib, la, sol sol sol sib
You, you make me, make me, make me wanna cry
Do2, sib la sol, la sol, la sol sol sol sib
And now I beg to see you dance just one more time
Sol sib sib la sol la sol la fa sol sib la
So they say
Sol sol sib
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh
SIb sib la, sib sib la, sol sol sol, sib la sol
I’ve never seen anybody do the things you do before
Sol sib sib la la sol la sol la sol la sol sib la sol-sib
They say
sol sol
Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
Sib sib sib la, la la la, sol sol sol, sib la sol
And when you’re done, I’ll make you do it all again
Sol sib sib la, sol la sol la sol sib la sol-sib
They say
sol sol
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
SIb sib la, sib sib la, sol sol sol, sib la sol, la sol, la sol
I’ve never seen anybody do the things you do before
Sol sib sib la la sol la sol la sol la sol sib la sol-sib
They say
sol sol
Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
Sib sib sib la, la la la, sol sol sol, sib la sol
And when you’re done, I’ll make you do it all again
Sol sib sib la, sol la sol la sol sib la sol-sib
They say
sol sol
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
SIb sib la, sib sib la, sol sol sol, sib la sol, la sol, la sol
I’ve never seen anybody do the things you do before
Sol sib sib la la sol la sol la sol la sol sib la sol-sib
They say
sol sol
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
SIb sib la, sib sib la, sol sol sol, sib la sol, la sol, la sol
I’ve never seen anybody do the things you do before
Sol sib sib la la sol la sol la sol la sol sib la sol-sib
They say
sol sol
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
SIb sib la, sib sib la, sol sol sol, sib la sol, la sol, la sol
I’ve never seen anybody do the things you do before
Sol sib sib la la sol la sol la sol la sol sib la sol-sib
They say
sol sol
Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
SIb sib la, sib sib la, sol sol sol, sib la sol, la sol, la sol
I’ve never seen anybody do the things you do before
Sol sib sib la la sol la sol la sol la sol sib la sol-sib
All again
Sol sol sib

Cảm âm sáo trúc ance Monkey | Bản Nhạc Titok hay , bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn

Xem Gì

Cảm Âm Canon in d

Cảm Âm Canon in d, bản cảm âm sáo trúc hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn