Cảm âm Đại Anh Hùng

Trong bài viết mình sẽ chia sẻ đến các bạn các bản cảm âm hay cho các bạn cùng nhau tham khảo , là một trong những bài nhạc được viết lời Việt , lời Tiếng Hoa rất hay và được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Các bạn cùng nhau thưởng thức nhé, NẾU HAY HÃY BẤM NÚT CHIA SẺ GIÚP MÌNH NHÉ!
Sau đây là bản cảm âm chuẩn cho các bạn:

Cảm âm Đại Anh Hùng thổi từ nốt fa. Hợp với dizi tone F (tức là sáo C Việt Nam nhé) :D

Xuè shì nán’ér xuè Mèng shì nán’ér mèng
F’ M’ R’ D’ R’ D’ M’ R’, S SI L
Fàngyǎn jiānghú shuí gǎn zhēngfēng
S S S L R’ M’ D’ R’ L
Jǔshì chēng yīngxióng
L D’ S F S L
Duō shào nán’ér qíng Jǐn zài xiáyì zhōng
F’ M’ R’ D’ R’, D’ R’ M’ D’ L
Dàng jìn rénjiān shì bùpíng
D’ D’ D’ L D’ R’ F’ M’ R’
Jiānghú yìqì zhòng
D’ R’ S’, F’ R’
2:

Xuè shì nán’ér xuè Mèng shì nán’ér mèng
F’ M’ R’ D’ R’ D’ M’ R’, S SI L
Fàngyǎn jiānghú shuí gǎn zhēngfēng
S S S L R’ M’ D’ R’ L
Jǔshì chēng yīngxióng
L D’ S F S L
Duō shào nán’ér qíng Jǐn zài xiáyì zhōng

F’ M’ R’ D’ R’, D’ R’ M’ D’ L
Dàng jìn rénjiān shì bùpíng
D’ D’ D’ L D’ R’ F’ M’ R’
Jiānghú yìqì zhòng
D’ R’ S’, F’ R’


Qí kuài mǎ kāi yìnggōng
S L D’ R’ M’ D’ R’ L
Wǒ xīn yǒu wànzhàng háoqíng
S L D’ D’ L D’ R’ F’ M’ R’
Dāo hòuzhòng jiàn qīng líng
L D’ S D’ R’ M’
Yào zuò jiù zuò dà yīngxióng
R’ F’ S’ F’ S’, L’ R’
3:

Xuè shì nán’ér xuè Mèng shì nán’ér mèng
F’ M’ R’ D’ R’ D’ M’ R’, S SI L
Fàngyǎn jiānghú shuí gǎn zhēngfēng
S S S L R’ M’ D’ R’ L
Jǔshì chēng yīngxióng
L D’ S F S L
Duō shào nán’ér qíng Jǐn zài xiáyì zhōng

F’ M’ R’ D’ R’, D’ R’ M’ D’ L
Dàng jìn rénjiān shì bùpíng
D’ D’ D’ L D’ R’ F’ M’ R’
Jiānghú yìqì zhòng
D’ R’ S’, F’ R’


Qí kuài mǎ kāi yìnggōng
S L D’ R’ M’ D’ R’ L
Wǒ xīn yǒu wànzhàng háoqíng
S L D’ D’ L D’ R’ F’ M’ R’
Dāo hòuzhòng jiàn qīng líng
L D’ S D’ R’ M’
Yào zuò jiù zuò dà yīngxióng
R’ F’ S’ F’ S’, L’ R’

Qí kuài mǎ kāi yìnggōng
S L D’ R’ M’ D’ R’ L
Wǒ xīn yǒu wànzhàng háoqíng
S L D’ D’ L D’ R’ F’ M’ R’
Dāo hòuzhòng jiàn qīng líng
L D’ S D’ R’ M’
Yào zuò jiù zuò dà yīngxióng
R’ F’ S’ F’ S’, L’ R’


Yào zuò jiù zuò dà yīngxióng
R’ F’ S’ F’ S’, L’ L’

Cảm âm sáo trúc Đại Anh Hùng, bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn


Xem Gì

Cảm Âm Canon in d

Cảm Âm Canon in d, bản cảm âm sáo trúc hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn