Cảm âm Cô đôi thượng ngàn

Trong bài viết mình sẽ chia sẻ đến các bạn các bản cảm âm hay cho các bạn cùng nhau tham khảo , là một trong những bài nhạc được viết lời Việt , lời Tiếng Hoa rất hay và được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Các bạn cùng nhau thưởng thức nhé, NẾU HAY HÃY BẤM NÚT CHIA SẺ GIÚP MÌNH NHÉ!
Sau đây là bản cảm âm chuẩn cho các bạn:

 
Ngọc Điện chốn kim môn
do2 do2 fa2 re2 re2
 cô ra vào
 do2 do2 sol
Ngọc Điện chốn kim môn..
do2 do2 fa2 re2 re2.
danh thơm ngoài cõi
 do2 do2 sol la
.tiếng đồn trong
do2-re2-fa2 fa
í í trong
do re
í i trong cung.
 la-do2 re2 la do2 sol
………………..
Sinh thay một thú cô đôi ngàn,
re2 re2 re2 do2-sib-fa2 re2-do2 la sol,
bầu trời cảnh phật
sol sol re sol
í i i ì í i,
 sib do2 re2 do2 sib do2 re2
 phong i quang bốn mùa
re2 re2 fa2 sol
 trên bát ngát
sib do2 re2
 
trăm hoa đua nở
sib sib sib sol-sib
dưới cảnh bầy,
 fa2 re2 sol, ,
cầm thú đua chơi
sol fa2 re2 do2
, í i hi hì í
re2 do2 sib do2 re2 do2
a ới a a à à ,
 re2 do2 la sol re
 ơi ới a a a à
fa2 re2 do2 sib sol
………………..
Chim bay phấp phới mọi nơi
re2 re2 fa2 sol2 sib-do2-re2
Cá treo ngược nước
fa2 sib sol re2-fa2
í i i ì í i
 re2 do2 sib do2 re2
lượn bơi vẫy vùng,
sol re2 do2-re2 fa2 sol
 trên rừng tùng
sib sol sol
gió rung xao xác
re2 do2-sib do2 re2
 đỉnh sườn non
re re sol
đá vách cheo leo,
re2 fa2 re2 do2
 kìa dòng sông thương
sol do2 do2 do2 ,,
nước chảy trong veo
re2 do2-sol re2 do2 do2
í i ì i í i
 re2 do2 sib do2 re2 do2
a ới a a à à ,
re2 do2 la sol fa2 re
 a ới a a à ới a à.
sol2 do2 sib sol sib

………………
Sông thương nước chảy trong veo
re2 re2 fa2 sib-sol re2 re2
Thuyền xuôi người ngược
sol sib sol sol
 í i i ì í i
re2 do2 sib do2 re2
Có tiếng hò reo vang lừng,
re2 fa2 sol re2 re2-do2-sib sol,
nhìn đá núi, mây hồng cao thấp
 sol sib do2-re2, re2-do2 sib sol sib-do2
chứ, ngàn cỏ hoa —tăm tắp màu xanh
re2-re, sib sib sib — do2 re2 sol do2
í i hi hì í
 re2 do2 sib do2 re2 do2
a ới a a à à ,
re2 do2 la sol fa2 re
 ơi ới a a a à
sol2 do2 sib sol sib
…………………..

………………….
Cô chơi bốn mùa
re2 re2 fa2 sol
gió mát trăng thanh
fa2 sol2 re2 re2
i hoa Tô sắc thăm 
sib sib re re re-sol
í i i ì í i……
 fa2 re2 do2 xi do2 re2
mấy mầu ấm êm nhìn
re2 re2 sol re2 do2
cảnh vật rừng — sim ao cá
sol re sol — xib do2 re2
chứ đợt măng
re xib xib
sang măng nứa măng tre
xib-re2 fa2 re2 do2
các bạn tiên — đủng đỉnh ra về 
sol-do2 do2 — sol-fa2 do2 xib sol
 í i ì ì i
sol fa do re sol

…………………………
Bài sai đố triệu lục cung,
la2 do3 re3-do3 la2 la2 do3
nàng ân nàng ái vốn dòng sơn trang
 sol2 la2 sol2 do3 do3 sol2 si2 la
tính cô hay măng trúc măng giang
re3 si2 la2 si2 re3 si2 la2
á a a á à à a
re3 si2 la2 si2 re2 fa2 sol
Triều quang sáng tỏ lưng trời
la2 do3 re3-do la2 do3 la2
một mầu xuân sắc –tốt tươi rườm rà
sol2 sol2 la2 do3 — do3 la2 sol2 sol2
trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa
la2 sol2 la2 re3 do2-re2 fa2 sol2
á a a á à à a
re3 si2 la2 re3 re2 mi2 sol2
………………………….
Đêm đêm đêm đêm ánh đuốc lập lòe,
sol2 sol2 sol2 sol2 sol2 la2 mi2 re2
tai nghe tiếng hú thú rừng gọi nhau.
mi2 mi2(nháy sol) re2 mi2 sol2 — si-la-sol la-re2
Đuốc ai sáng tỏ đêm thâu
mi2 re2 mi2 sol2 la re2
một màu son sắc tốt tươi rườm rà
fa sol la re2 si la sol sol
trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa
la2 sol2 la2 re3 do2-re2 fa2 sol2
á a a á à à a
re3 si2 la2 re3 re2 mi2 sol2
………………………….
Ngàn xanh lắm quả nhiều hoa
la2 re3 mi3-re3 la2 la2 re3
cô đôi dạo gót vào ra sớm chiều
sol2 la2 sol2 re3 re3 sol2 la-re3 sol2
chiếc lồ mây nặng trĩu lưng đeo
re3 sol2 la2 mi2 re3 sol2 la2
 á a a á à à a
re3 si2 la2 re3 re2 mi2 sol2
á a a á à à a
re3 si2 la2 re3 re2 mi2 sol2
á a a á à à a
re3 si2 la2 re3 re2 mi2 sol2
………………………….
Ế ê ê ề ê ế …..
Dốc cao mặc dốc băng băng qua đèo,đèo còn xa.Dốc cao mặc dốc băng băng qua đèo,đèo còn xa
Ánh trăng mở chiếu.soi bên đồi cô đẹp làm sao.Ánh trăng mở chiếu .soi bên đồi cô đẹp làm sao
Trời mịt mùng núi ngàn cheo leo,núi non mịt mùng.nước chảy róc rách ôi nước chảy về đâu
Nước tuôn rì rào nước chảy rì rào.những nàng tiên ca hát vang muôn lời ca.cô lên ngàn cô xuống núi.hú vang vang cả núi đồi ,ơi rừng ơi núi ơi rừng ơi núi ơi …ế ê ê ề…..
Ngày 5 cho chí ngày 10 là ngày phiên chợ đồng đăng kỳ lừa,Bước nhanh chân kẻo chợ về trưa bán hàng chưa hết lại mua hàng về.
Á a a a á à a a
Á…. a…. a… a… á …à …a.. a..
Sơ loan thánh giá hồi cung

Cảm âm Cô đôi thượng ngàn, bản cảm âm sáo trúc hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn