Cảm Âm Chuyện Tình Của Biển Tây – Tone D (La)

Trong bài viết mình sẽ chia sẻ đến các bạn các bản cảm âm hay cho các bạn cùng nhau tham khảo , là một trong những bài nhạc được viết lời Việt , lời Tiếng Hoa rất hay và được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Các bạn cùng nhau thưởng thức nhé, NẾU HAY HÃY BẤM NÚT CHIA SẺ GIÚP MÌNH NHÉ!
Sau đây là bản cảm âm chuẩn cho các bạn:

Cảm Âm Chuyện Tình Của Biển Tây【西海情歌】Tone D (La)

Tình ca Tây Hải

Re fa sol sib sol do2 do2 do2 do2  sib
do2 do2 re2 re2 do2 do2 sib ~ sol
Re fa sol sib do2 do2 do2 do2 sib
Đô2 do2 re2 re2 do2 do2 sib ~ sol
Re fa sol sib sol do2 do2  do2 do2 sib
do2 do2 re2 re2 do2 do2 sib ~ sol
Re fa sol sib sol  do2 do2 do2 do2 sib
Do2 do2  re2 re2 do2 do2 sib ~ sol
ĐK:

sol_sib  do2  re2_fa2 fa2 fa2 re2 fa2 sol2 sol2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2
fa2 sol2 sib2 sib2 sib2 sib2 sib2 sol2 sol2 sib2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2
re2_Fa2 re2 do2 do2 do2 sib sol — sib do2 do2 do2 re2 fa2_sol2 sol2 fa2-fa2 re2 re2 re2 —
sib do2 re2_fa2 fa2 fa2 re2 fa2 sol2 sol2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2
Fa2  sol2 sib2 sib2 sib2 sib2 sib2 sol2 sol2_sib2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2 re2
re2_fa2 re2 do2 do2 do2 sib sol
Sib do2 do2 re2 do2 do2 ~ sib sol ~

Cảm Âm Chuyện Tình Của Biển Tây – Tone D (La), bản cảm âm sáo trúc hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn


Xem Gì

Cảm âm bài The Rose

Cảm âm bài The Rose, bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn